Lokale geomatikkdager i Innlandet 2022!

Vi er på de lokale geomatikkdager i Innlandet!

Scandic Hamar, 27 og 28 april 2022.