Kurs- og opplæringsvirksomhet

Vi gjennomfører opplæringskurs (grunnkurs) i bruken av feltprogrammet Magnet Field for alle som kjøper nytt utstyr, og kursene gjennomføres som felleskurs for flere kunder samtidig. Vi har god erfaring med felleskursene da kundene kan dra nytte av hverandres kunnskap og nysgjerrighet i plenum. Kursene passer også for landmålere som ikke har fått opplæring tidligere og for de som ønsker en repetisjon av funksjonaliteten i programmet, i tillegg til innføring i ny funksjonalitet.

Se mer informasjon om både grunnkurs og videregående kurs lenger ned på siden.

Kursplan

Dato: Program: Type: Sted:
19.03.24 Magnet Field for Windows Grunnkurs Gardermoen
23.04.24 Magnet Field for Android/iOS Grunnkurs Gardermoen
06.06.24 Magnet Field for Windows Grunnkurs Gardermoen
10.09.24 Magnet Field for Windows Grunnkurs Gardermoen
05.11.24 Magnet Field for Windows Vidregående Gardermoen
03.12.24 Magnet Field for Windows Grunnkurs Gardermoen
       
       
       
       
       

Informasjon om kursene:

Dette kurset vil alle som kjøper nytt utstyr få tilbud om å være med på dersom det ikke er avtalt noe annet i salgstilbudet. I tillegg passer kurset for eksisterende kunder som ønsker et repetisjonskurs, eller hvis det er nyansatte som trenger grunn­­opplæring i bruk av feltprogrammet. Har man oppgradert fra det tidligere feltprogrammet TopSurv, vil dette kurset passe for disse også.

Kurset inneholder:

 • Jobbhåndtering i Magnet Field
 • Oppkobling mot instrument
 • Dataflyt til og fra målebok
 • Innmåling av punkter/linjer
 • Utsetting av punkter/linjer
 • Bruk av koder
 • Måling med kontroll
 • Koordinatgeometri (arealberegninger, skjæringsberegninger osv.)

Brukerne av Magnet Field blir etter noen års bruk mer erfarne og vil gjerne bruke en større del av funksjonaliteten som ligger i programmet. Vi arrangerer også videregående kurs som tar for seg noe av funksjonaliteten som vanligvis ikke blir gjennomgått på nybegynnerkursene.

Dette kurset har fokus på entreprenørfunksjonalitet i Magnet Field, men kurset passer også for andre brukere. Her vil problemløsning stå i sentrum og kursets deltakere vil få konkrete oppgaver for å få utnyttet funksjonaliteten i Magnet Field enda bedre.

Kursets temaer er:

 • Ulike metoder for innmåling
 • Import av ulike data til Magnet Field
 • Stikning av Punkter, Linjer, Kurver og Veger
 • Volumberegninger i felt
 • Redigering av data på målebok
 • Praktiske øvelser
 • Jobbhåndtering i Magnet Field

Ønsker du å delta på kurs?

Kursene har en teoretisk og en praktisk utesesjon hvor deltakerne med sitt eget utstyr får prøvd det som blir gjennomgått.

Send påmelding til blinken@blinken.no

Meld deg på