Kurs- og opplæringsvirksomhet:

Supportavdelingen er ansvarlig for vår kurs- og opplæringsvirksomhet.

Vi gjennomfører opplæringskurs (grunnkurs) i bruken av feltprogrammet Magnet Field for alle som kjøper nytt utstyr, og kursene gjennomføres som felleskurs for flere kunder samtidig. Vi har god erfaring med felleskursene da kundene kan dra nytte av hverandres kunnskap og nysgjerrighet i plenum. Kursene passer også for landmålere som ikke har fått opplæring tidligere og for de som ønsker en repetisjon av funksjonaliteten i programmet, i tillegg til innføring i ny funksjonalitet.

Brukerne av Magnet Field blir etter noen års bruk mer erfarne og vil gjerne bruke en større del av funksjonaliteten som ligger i programmet. Vi arrangerer også videregående kurs som tar for seg noe av funksjonaliteten som vanligvis ikke blir gjennomgått på nybegynnerkursene.

Kursene har en teoretisk og en praktisk utesesjon hvor deltakerne med sitt eget utstyr får prøvd det som blir gjennomgått. Ønsker du å delta på kurs, kan du sende påmelding til blinken@blinken.no

Se mer informasjon om både grunnkurs og videregående kurs lenger ned på siden.

Kursplan:Program:Type:Sted:
29.01.19Magnet FieldGrunnkursGardermoen
18.-20.03.19Magnet FieldVideregåendeColor Magic
26.03.19Magnet FieldGrunnkursGardermoen
09.04.19Magnet FieldGrunnkursTrondheim
11.04.19Magnet FieldGrunnkursBergen
14.05.19Magnet FieldGrunnkursGardermoen
20.06.19Magnet FieldGrunnkursGardermoen
27.08.19Magnet FieldGrunnkursGardermoen
24.09.19Magnet FieldGrunnkursBergen
25.09.19Magnet FieldGrunnkursKlæbu/Trondheim
15.10.19Magnet FieldGrunnkursGardermoen
16.10.19Magnet FieldGrunnkurs/Vg. kursSpjelkavik/Ålesund
05.11.19Magnet FieldVideregåendeGardermoen
05.12.19Magnet FieldGrunnkursGardermoen

Grunnkurs Magnet Field:

Dette kurset vil alle som kjøper nytt utstyr få tilbud om å være med på dersom det ikke er avtalt noe annet i salgstilbudet.
I tillegg passer kurset for eksisterende kunder som ønsker et repetisjonskurs, eller hvis det er nyansatte som trenger
grunn­­opplæring i bruk av feltprogrammet. Har man oppgradert fra det tidligere feltprogrammet TopSurv, vil dette kurset
passe for disse også.

Kurset inneholder:

 • Jobbhåndtering i Magnet Field
 • Oppkobling mot instrument
 • Dataflyt til og fra målebok
 • Innmåling av punkter/linjer
 • Utsetting av punkter/linjer
 • Bruk av koder
 • Måling med kontroll
 • Koordinatgeometri (arealberegninger, skjæringsberegninger osv.)

Videregående kurs Magnet Field:

Dette kurset har fokus på entreprenørfunksjonalitet i Magnet Field, men kurset passer også for andre brukere. Her vil problemløsning
stå i sentrum og kursets deltakere vil få konkrete oppgaver for å få utnyttet funksjonaliteten i Magnet Field enda bedre.

Kursets temaer er:

 • Ulike metoder for innmåling
 • Import av ulike data til Magnet Field
 • Stikning av Punkter, Linjer, Kurver og Veger
 • Volumberegninger i felt
 • Redigering av data på målebok
 • Praktiske øvelser
 • Jobbhåndtering i Magnet Field
0