GNSS
Lasere
Totalstasjoner
Teodolitt
Nivellerer
Feltcomputere
Programvare
Grensemerker
Merkespray
Fuktmålere
Veisikringsutstyr
Oppmålingsutstyr
Maskinkontroll
Garmin
 
 
 
Programvare:
 

Magnet Field
Magnet Field
 
Topcons nyeste feltprogramvare til bruk sammen med GNSS og totalstasjon. Gir deg mange muligheter innen innmåling, utstikking, areal-/volumberegninger, koordinatberegninger m.m.
 
Ta kontakt for mer informasjon.
 
Klikk her for å laste ned fra vår supportside.
 
Magnet Office Tools
 
Magnet Office Tools
 
Kontorprogramvare for forberedelse og etterarbeid av feltjobber, import og eksport av kjente filformater, dokumentasjon av observasjoner, kodetabeller, visning av data i Bing Maps og Google Earth og etterprosessering av GNSS rådata.
 
Ta kontakt for mer informasjon.
 
Klikk her for å laste ned fra vår supportside.
 
 
Magnet Office Topo
Magnet Office Topo
 
Magnet Office Topo er et CAD program utviklet av Topcon for bruk av landmålere. Stort utvalg av verktøy og funksjonalitet, som gir et komplett kontorverktøy for landmålingsjobben.
 
Ta kontakt for mer informasjon.
 
Klikk her for å laste ned fra vår supportside.
 
eGPS
eGPS
 
Program for å kunne sette opp Topcon mottakere slik
at de kan sende til tredjeparts feltprogramvare.
 
Ta kontakt for mer informasjon.