GNSS
Lasere
Totalstasjoner
Teodolitt
Nivellerer
Feltcomputere
Programvare
Grensemerker
Merkespray
Fuktmålere
Veisikringsutstyr
Oppmålingsutstyr
Maskinkontroll
Garmin
 
 
Kurs- og opplæringsvirksomhet:
 

Div. GNSS program  Opplæringsvideoer GNSS Firmware Kurs- og opplæring Gammel programvare

 
Supportavdelingen er ansvarlig for vår kurs- og opplæringsvirksomhet.
 
Vi gjennomfører opplæringskurs i bruken av feltprogrammet Magnet Field for alle som kjøper nytt utstyr, og kursene gjennomføres som felleskurs for flere kunder samtidig. Vi har god erfaring med felleskursene da kundene kan dra nytte av hverandres kunnskap og nysgjerrighet i plenum.
 
Kursene har en teoretisk og en praktisk utesesjon hvor deltakerne med sitt eget utstyr får prøvd det som blir gjennomgått.
 
Ønsker du å delta på kurs, kan du sende påmelding til blinken@blinken.no

Kursplan 2019:
 
Dato: Program: Type: Sted:  
29.01.19
18.-20.03.19
26.03.19
09.04.19
11.04.19
14.05.19
20.06.19
 
 
 
 
Magnet Field
Magnet Field
Magnet Field
Magnet Field
Magnet Field
Magnet Field
Magnet Field
Grunnkurs
Videregående
Grunnkurs
Grunnkurs
Grunnkurs
Grunnkurs
Grunnkurs
Gardermoen
Color Magic
Gardermoen
Trondheim
Bergen
Gardermoen
Gardermoen
 

Grunnkurs Magnet Field:
 
Dette kurset vil alle som kjøper nytt utstyr få tilbud om å være
med på dersom det ikke er avtalt noe annet i salgstilbudet.
 
I tillegg passer kurset for eksisterende kunder som ønsker et repetisjonskurs, eller hvis det er nyansatte som trenger grunn-
opplæring i bruk av feltprogrammet. Har man oppgradert fra det
tidligere feltprogrammet TopSurv, vil dette kurset passe for
disse også.
 
  Kurset inneholder:
- Jobbhåndtering i Magnet Field
- Oppkobling mot instrument
- Dataflyt til og fra målebok
- Innmåling av punkter/linjer
- Utsetting av punkter/linjer
- Bruk av koder
- Måling med kontroll
- Koordinatgeometri (arealberegninger,        skjæringsberegninger osv.)
 

Vidregående kurs Magnet Field:
 
Dette kurset har fokus på entreprenørfunksjonalitet i Magnet
Field, men kurset passer også for andre brukere.
 
Her vil problemløsning stå i sentrum og kursets deltakere vil
få konkrete oppgaver for å få utnyttet funksjonaliteten i
Magnet Field enda bedre.
  Kursets temaer er:
- Ulike metoder for innmåling
- Import av ulike data til Magnet Field
- Stikning av Punkter, Linjer, Kurver og Veger
- Volumberegninger i felt
- Redigering av data på målebok
- Praktiske øvelser
- Jobbhåndtering i Magnet Field