GNSS
Lasere
Totalstasjoner
Teodolitt
Nivellerer
Feltcomputere
Programvare
Grensemerker
Merkespray
Fuktmålere
Veisikringsutstyr
Oppmålingsutstyr
Maskinkontroll
Garmin
 
 
 
Diverse support filer:

Div. GNSS program  Opplæringsvideoer GNSS Firmware Kurs- og opplæring Gammel programvare

 

TopNET live:
TopNET live Norway er vår  nye landsdekkende nettverkstjeneste, basert på et samarbeid mellom
Blinken, Topcon Europe og Kartverket. 
 
Norsk introduksjonsvideo om TopNET live ligger her.
Mer info finner du på TopNET live Norway sin nettside.
 
Ta kontakt for mer informasjon!
 
Brosjyre:
TopNET live
Web:
TopNET live Norway
www.topnetlive.com
Manual:
Manual for å bytte fra CPOS til TopNET live
Norsk produktbeskrivelse og brukerveiledning
Video:
Intruduksjonsvideo om TopNET live
Endre konfigurasjon fra CPOS til TopNET live
TopNET live applikasjon for mobil
Avtalevilkår:
Avtalevilkår for korreksjonstjenester fra Blinken a.s

Magnet Field:
Topcons nyeste feltprogramvare til bruk sammen med GNSS
og totalstasjon. Gir deg mange muligheter innen innmåling, utstikking, areal-/volumberegninger, koordinatberegninger m.m.
 
Releasedato for versjon 5.1 er 28. september 2018.
Ta kontakt for mer informasjon.
 
Norsk tilpasnings fil inneholder:
Språkfil, Projeksjoner, Kodebibliotek og Geoide.
Program:
Magnet Field v.5.1
Release Notes:
Release Notes Version 5.1
Manual:
Norsk brukerveiledning
Engelsk brukerveiledning
Oppdatere Magnet Field
Video:
Oppdatere Magnet Field til nyeste versjon
Norsk tilpasning:
v.5.1 (PC/FC-5000)
v.5.1 (FC-250/236/336/500/GRS1/Tesla)

Høydereferansemodeller:
Seneste versjon av høydereferansemodeller for bruk i
Magnet Field. 
Modeller:
NN1954
NN2000 Landsdekkende
Manual:
Innlegging av høydemodell i Magnet Field

Magnet Office Tools:
Kontorprogramvare for forberedelse og etterarbeid av felt-jobber, import og eksport av kjente filformater, dokumentasjon av observasjoner, kodetabeller, visning av data i Bing Maps og Google Earth og etterprosessering av GNSS rådata.
 
Ta kontakt for mer informasjon.
Program:
Magnet Office Tools v.4.3.2 for Windows 64 bit
Manual:
Engelsk brukerveiledning v.3.0
Norsk tilpasning:
Norske projeksjoner og geoider, kommer....

TPS2RIN:
Program TPS2RIN brukes for å konvertere rådata fra Topcons dataformat (*.tps) til RINEX-formatet. Programmet add_header.exe kjøres som en DOS-kommando og kan brukes til å reparere de fleste rådatafiler som mangler header.
Program:
tps2rin v.1.0.24.1481 (27.07.2017)
add_header

Magnet Office Topo:
Magnet Office Topo er et CAD program utviklet av Topcon for bruk av landmålere. Stort utvalg av verktøy og funksjonalitet, som gir et komplett kontorverktøy for landmålingsjobben.
 
Releasedato for versjon 4.2 er 21. desember 2016.
Ta kontakt for mer informasjon.
Program:
Magnet Office Topo v.4.2 for Windows 64 bit
Manual:
Engelsk brukerveiledning v.3.0
Norsk tilpasning:
Norske projeksjoner og geoider,kommer....
 

 


Windows Mobile Device Center:
Windows Mobile Device Center er et verktøy laget av Microsoft for å opprette kontakt mellom din målebok og PC. Fungerer med alle målebøker som er kjører Windows Mobile eller Windows CE.
 
Manual: Feilsøk og rett problemet med at Windows Mobile Device Center ikke starter i Windows 10 (versjon 1703).
 
Fix: Les manual før du installerer denne.
Program:
Microsoft Windows Mobile Device Center 64-bit
Microsoft Windows Mobile Device Center 32-bit
Manual:
Mobile Device Center Windows 10 v.1703 Fix  
Fix:
Windows 10 WMDC Fix (v.1703)

TopSurv:
Målebokprogram fra Topcon.
Programfiler, manualer og språkfiler
Klikk her for ny nedlastningsside

Mission Planner:
Planleggingsprogram. MP gir deg oversikt over hvordan satellittdekningen er fremover i tid. Kan være meget nyttig!
Du trenger programmet, og i tillegg en fersk almanakkfil som innholder informasjon om satellittbanene.
Program:
Mission Planner
Almanakkfil (20/06-17)
Manual:
Norsk brukerveiledning

Topcon Receiver Utility (TRU):
TRU er et verktøy for konfigurering av Topcon utstyr.
Programmet kan installeres både på PC og på målebok.
 
Dersom mottakeren har USB-port kan man koble seg opp til mottakeren via USB. Last ned USB-driveren og installer denne (installeres når man kobler mottakeren til PC´n).
 
Følgende funksjonalitet er tilgjengelig: Manual mode, informasjon om mottakeren, opplasting av mottakeropsjoner, oppgradering av GPS firmware (powerboard, GPS, intern blåtann og modem) og reset av mottaker.
Program:
TRU Mobile v.3.2
TRU PC v.3.2
TRU Windows Mobile Onboard v.3.2
USB Driver v.2.7
Manual:
Engelsk brukerveiledning

PCCDU:
Programvare for å kommunisere med mottakeren fra en PC.
 
Gir mulighet til blant annet å:
Endre de fleste innstillinger via menyvalg, sende GRIL-kommandoer og script, laste ned rådata fra mottakerens minne, legge inn OAF-fil (lisensfil), lese ut informasjon som ID-nummer, firmware-versjon og aktiverte lisenser.
Program:
PCCDU v7.12
Manualer:
Norsk introduksjon til PCCDU
Engelsk brukerveiledning

Topcon IS (Imaging Station):
Topcon IS serien kombinerer robotikk oppmåling, 3D scanning og digitalt kamera i ett kompakt og allsidig instrument.
Prismeløs måling opp til 2000 meter!
Program:
Image Master Std v2.7 (installasjonsfil PC)    
Image Master Pro v2.7 (installasjonsfil PC)
Image Master IS v2.7 (gratisversjon)
Manual:
Norsk brukerveiledning

Topcon PS (Power Station):
Topcon PS serien har den nyeste PowerTrac teknologien som sørger for at kikkerten følger prismet i de vanskeligste målesituasjoner. Finner hurtig prismet om den allikevel skulle miste prismet.
 
Manual:
Selvsjekk og kalibrering av instrument

Målebøker fra Topcon:
Her finner du brukerveiledninger m.m. til de forskjellige feltcomputere/målebøkene fra Topcon.
Brukerveiledninger:
GRS-1 brukerveiledning
Tesla brukerveiledning
FC-250 brukerveiledning
FC-200 brukerveiledning
FC-200 Bluetooth manager brukerveiledning

Pinnacle:
Etterprosesseringsprogram. Brukes for å beregne vektorer og
koordinater med rådata som utgangspunkt. Selve etter-prosesseringen er lisensbelagt, men programmet har en del tilleggsfunksjoner som kan brukes uten lisens, slik som transformering og beregning av 7p-transformasjon.
Program:
Pinnacle v1.0 (patch 2007)
Release Notes Patch 2007
Manual:
Norsk brukerveiledning